Politika Privatnosti

Za Stolnoteniski klub „Marathon“ (u daljnjem tekstu – „STK Marathon“) odnosi koje razvijamo s našim korisnicima su tema najvišeg prioriteta, predsjedništva kluba, tako i svih članova. Zbog toga štitimo privatnost svojih članova i partnera te iskazujemo brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU Uredbe o zaštiti osobnih podatka 2016/679/EZ („GDPR Uredba“) i Zakona o provođenju Opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka. Politikom privatnosti, STK Marathon se obvezuje obrade osobnih podataka provoditi isključivo prema načelima Uredbe.

OSOBNI PODACI

Prema Uredbi, „osobni podaci“ su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

OBRADA

Prema Uredbi, „obrada“ znači - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

VODITELJ OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Stolnoteniski klub „Marathon“

Savska cesta 137

10 000 Zagreb

+385 91 520 6970

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Osobne podatke na našoj web stranici prikupljamo neizravno (automatski) korištenjem kolačića („cookies“).

NEIZRAVNO AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE KROZ "KOLAČIĆE"

Podatke prikupljamo na neizravan način korištenjem kolačića i Google Analyticsa. Kolačići su mali dijelovi koda koji ne sadrže osobne podatke te služe za bolje funkcioniranje i poboljšanje korisničkog iskustva posjetitelja na web stranici. Više informacija o korištenju kolačića možete pronaći ispod „Web kolačići“. Podatke o samom korištenju web stranice, vrsti preglednika putem kojeg se pristupa, načinom na koji ste došli do web stranice itd. prikupljaju se putem Google Analyticsa.

WEB KOLAČIĆI

Kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, naša web stranica koristi kolačiće. To su mali dijelovi koda potrebni za adekvatno prikazivanje sadržaja web stranica i bez njih korištenje istih ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako skupljaju služe boljem funkcioniranju stranica, poboljšanju korisničkog iskustva posjetitelja, te ne sadrže osobne podatke. Na našoj web stranici postoje tri vrste kolačića:

1. Nužni kolačići (uvijek aktivni): ovi kolačići su nužni kako bi naša web stranica bila brza i sigurna za korištenje, te za njih nije potrebna privola. Postavke privatnosti i popunjavanje obrazaca su neke od radnji na temelju kojih se ovi kolačići postavljaju.

U koliko u Vašem pregledniku isključite, odnosno odbijete kolačiće, moguće je da neki dijelovi stranice neće funkcionirati onako kako bi trebali.

UVID U VAŠE OSOBNE PODATKE - TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I SLANJE PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše osobne podatke obrađivati ćemo sve dok se svrha njihove obrade ne ispuni. Nakon prestanke te iste svrhe, Vaše osobne podatke nećemo više koristiti te će biti pohranjeni i čuvani u našem sustavu koliko smo obavezani zakonskim propisima.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Kao voditelj obrade, provodimo sve moguće mjere kako bismo zaštitili prikupljene osobne podatke, odnosno ispunili zahtjevi ove odredbe i zaštitili prava ispitanika. Međutim, niti jedna web stranica nije 100% sigurna. Mi težimo u potpunosti zaštititi podatke posjetitelja, ali ne možemo garantirati apsolutnu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja, stoga preporučujemo klijentima da koriste sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.

PRAVA ISPITANIKA

U koliko ste nam za obradu osobnih podataka dali privolu, istu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, ispitanicima je osigurano niz prava vezanih uz prikupljanje njihovih podataka na webu te za ostvarivanje istih možete nas kontaktirati na sljedećoj e-mail adresi: stkmarathon.zagreb@gmail.com.

Pravo na pristup podacima: ovime se obavezuje voditelja obrade da potvrdi ispitaniku obrađuju li se njegovi podaci, te u slučaju da se oni obrađuju, ispitaniku dati informaciju o kojim se to osobnim podacima radi, koja je svrha obrade, koliko dugo se podaci pohranjuju, iznose li se njegovi podaci u treću zemlju, te ostale informacije vezane uz podatke ispitanika

• Pravo na ispravak/dopunu podataka: ispitanik čiji podaci se obrađuju ima pravo zahtijevati da se podaci koji su netočni- isprave, odnosno nepotpuni- nadopune

Pravo na brisanje podataka: voditelj obrade podataka, na zahtjev ispitanika, ima obvezu obrisati osobne podatke koji se odnose na tog ispitanika bez nepotrebnog odgađanja ako: o podaci više nisu potrebni za svrhu obrade o ispitanik je privukao privolu za obradu i više ne postoji nikakva druga pravna osnova za obradu tih podataka o uložen je prigovor od strane ispitanika na obradu o obrada je bila nezakonita ili se osobni podaci moraju obrisati radi pravne obveze. U koliko su podaci potrebni za izvršavanje ugovornih obveza ili nekih drugih zakonskih zahtjeva, nećemo ih biti u mogućnosti izbrisati sve do trenutka završavanja te ugovorne obveze, odnosno zakonskih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade: ispitanik može od voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade u sljedećim situacijama: o ispitanik osporava točnost obrade podataka - obrada može biti ograničena na razdoblje kojem se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti tih podataka o obrada podataka je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove obrade o ispitanik traži osobne podatke radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a voditelj obrade te podatke više ne treba za potrebe obrade o Ispitanik je uložio prigovor na obradu i očekuje njegov ishod

Pravno na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zatražiti osobne podatke koje je pružio voditelju obrade te ih prenijeti drugom voditelju bez ometanja od strane trenutnog voditelja obrade. U koliko je to moguće (zakonski i tehnički izvedivo), ispitanik ima pravo zatražiti izravni prijenos podataka od jednog voditelja obrade drugome.

• Pravo na podnošenje prigovora: U svakom trenutku ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka. U tom slučaju, osim ako voditelj obrade dokaže da postoje legitimni razlozi za njihovu obradu, voditelj obrade te podatke više ne smije obrađivati. U koliko niste zadovoljni našim odgovorom na Vaš prigovor, isti možete podnijeti i državnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj, nadzorno tijelo za provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, 10 000, Zagreb.

RJEŠAVANJE NESPORAZUMA ILI DODATNA PITANJA

Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja vezana uz obradu vaših osobnih podataka, molimo koristite e-mail adresu stkmarathon.zagreb@gmail.com. Rado ćemo vam pomoći.